Welkom

Sedert 1995 organiseert de Vlaamse Werkgroep Manuele Therapie cursussen in de manuele therapie. De VWMT heeft evenwel niet de IFONT erkenning aangevraagd en dit om een aantal praktische redenen, waaronder vooral de moeilijkheid om praktische stages voor cursisten te organiseren binnen de vereniging.

Steeds hebben we geprobeerd de lessen in manuele therapie (onderzoek en behandeling) zo praktisch mogelijk te houden en de theorie te beperken tot biomechanische inzichten en functionele anatomie.

De VWMT heeft meer dan duizend manueel therapeuten opgeleid.
De laatste jaren organiseren de verschillende universiteiten ook opleiding manuele therapie voor afgestudeerde kinesitherapeuten, vaak onder de vorm van een master.
Mede hierdoor is het aantal kandidaten voor opleiding binnen de VWMT de laatste jaren teruggelopen.

In zekere zin mogen we stellen dat ons doel (goede manueel therapeuten opleiden) meer dan bereikt is, en dat we nu de fakkel kunnen overdragen aan de andere (meestal universitaire) organisaties.

De VWMT kijkt met fierheid terug op zijn bijna 25 jaar bestaan.

Dr. Guido Vyncke